Niet altijd is op de markt beschikbaar dat wat je zoekt.
Het is niet:

Kortom u bent op zoek naar maatwerk. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.
Maar de mogelijkheden zijn schier oneindig: Als u het kunt tekenen, kunnen wij het maken.

Er is maar één mits: de constructie moet sterk genoeg zijn voor de gevraagde aanpassing.

In dit geval ging het om een doorgang van de cabine van de vrachtauto naar de opbouw. Je moet echter wel bij de motor van de vrachtauto kunnen, dus moet je
de cabine wel kunnen kantelen... Dat vraagt om een flexibele oplossing...