Bij de bouw van complexe installaties wordt geen rekening gehouden met mogelijkheden voor onderhoud en reparatie. Daarbij komt dat deze installaties 7x24 uur in bedrijf moeten zijn, om bijvoorbeeld uw tomatenplanten te verwarmen omdat ze bij temperaturen onder nul het toch wat minder goed doen.

Bij onderhoud wordt vanuit bedrijfsmatig oogpunt daarom gekozen voor de snelste methode, de minste down-time. Zoals bij deze rookgaskoeler die moest worden schoongemaakt. Velo-Cab kan ook deze reparaties begeleiden. In onderstaande situatie is een gat gemaakt in de rookgaskoeler en is dit na het onderhoud ook weer hersteld.